Imprezy integracyjne

 

Oferta skierowana do firm i instytucji oraz wszystkich, którzy planują organizację imprezy integracyjnej dla pracowników, ich rodzin, klientów kluczowych i zaproszonych Uczestników (dorośli i dzieci) w Polsce i za granicą.

Proponujemy Państwu kompleksową organizację i obsługę spotkań integracyjnych. Zapewniamy najwyższy standard usług.

Naszym atutem jest doświadczenie i nieustannie poszerzana wiedza – szkolimy się dla Państwa. Zapewniamy opiekę doświadczonych pracowników na każdym etapie organizacji.

Gwarantem bezpieczeństwa imprez wyjazdowych w Polsce i za granicę są (od stycznia 2007 roku) uprawnienia organizatora: wpis do Rejestru organizatorów Turystyki nadane przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz odpowiednie ubezpieczenie w ramach Umowy Generalnej z AXA S.A.

Nasza oferta obejmuje:

 

Organizujemy:

Nasze realizacje to zarówno małe grupy, jak i duże imprezy plenerowe.

Każda impreza jest tak samo ważna i wymaga starannego przygotowania i wykonania, ponieważ ma swój określony cel i powinna przynieść wymierne korzyści firmie.

Organizowanie spotkań z klientami kluczowymi powinno procentować utrzymaniem dobrych relacji, nawiązywaniem nowych kontaktów oraz w efekcie przynieść określony wzrost sprzedaży dając wymierny zwrot z tej inwestycji. Pracownicy, rozumiejący standardy firmowe i zasady w niej panujące mogą okazać się czynnikiem decydującym o sukcesie projektu i całej Firmy.

 

Budżet i finanse

Właściwy scenariusz imprezy, dobór poszczególnych elementów takich jak miejsce, zajęcia integrujące grupę, odpowiednie atrakcje dostosowane do rzeczywistych zainteresowań uczestników, decydują o sukcesie lub niepowodzeniu, a co za tym idzie o właściwym wykorzystaniu budżetu.

Proponujemy Państwu skuteczne rozwiązania, pozwalające połączyć organizację spotkania z zachowaniem dyscypliny finansowej. Kalkulacją każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z ilością uczestników, terminem szkolenia, wybranymi obiektami i atrakcjami. Nasze działania są zgodne z przepisami podatkowymi. Posiadamy wszelkie uprawnienia niezbędne do organizacji imprez wyjazdowych.